Home


Monique Schipper is werkzaam als individueel coach en supervisor.
Elk jaar is er ook een mogelijkheid om een korte training te volgen vanuit persoonlijke interesse.
           
Voor 2014 is dat de training:
“Kijk op mijn eigen aardigheden”

Een van de uitgangspunten van Schipper Support is:
WERKEN MET JE KWALITEITEN IS DE BESTE GARANTIE VOOR WERKPLEZIER.

Maar... wat zijn precies jouw kwaliteiten, jouw eigen aardigheden? Wat maakt jou uniek?

Drie ochtenden kun je daarmee aan de slag en je krijgt zicht op o.a. deze vragen:

* Wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten?
* Welke kwaliteiten wil ik ontwikkelen, zijn latent aanwezig?
* Komen mijn kwaliteiten aan bod in de dingen die ik doe?
* Wanneer staat mijn kwaliteit mij in de weg?
* Wat gebeurt er met mijn kwaliteiten in stressvolle situaties?
* Wat zijn voor mij 'moeilijke' mensen?
* Hoe kan ik ervoor zorgen dat er vaker een beroep wordt gedaan op mijn kwaliteiten?

Voor wie?
Voor mensen die zichzelf onder de loep willen nemen en bewust stil willen staan bij hun huidige keuzes.

Aanpak:
Als eerst aanzet wordt er gewerkt met kaarten die vele kwaliteiten beschrijven. Dat werkt als een kompas waarmee je ontdekt wat jouw eigen aardigheden zijn.
Vervolgens komen de overige onderdelen aan bod.

Organisatie:
Locatie: Zwin 2, 1654 KG Benningbroek
Tijd: Van 9.30 uur tot 11.30 uur
Data: Donderdag 23 oktober, 6 en 20 november 2014
Inschrijving:  Telefonisch: 0229-590573 of per mail
Kosten: € 110,- per persoon
Door wie: Monique Schipper

Graag tot ziens!